Avgl

Strategy & Investments

 

 

 

תכנון והכנת העסק למכירה

 

 

 

מחירו של העסק נקבע על פי גורמים רבים מאוד השולטים על שיקולי הקונה והמוכר בבואם לבצע אתת העסקה.

 

שיקולי רווח, שיקולי מיסוי, שיקולי עיתוי והערכות לגבי הפוטנציאל העיסקי הם רק חלק מהם.

 

בתכנון נכון ובליווי מתאים, אנחנו מביאים את בעלי העסק להשגת המחיר המוצלח ביותר, בעיתוי הנכון ביותר.

 

 

 

03-6295726

 

לחץ לקבלת פרטים נוספים לגבי מכירה והכנת העסק  

 

מקבלים עסקים לטיפול, הערכות שווי והכנה למכירה.

דיסקרטיות והשגת תוצאות מובטחים.