Avgl

Strategy & Investments

 

 

 

קניה ומכירה של עסקים

 

 

חברות הפצה למכירה

מפעלי תעשיה למכירה

חברות יבוא למכירה

 מפעלים יצואנים למכירה

משקים חלקאים למכירה

עסקים בחו"ל למכירה

בתי מלון למכירה

חברות נסיעות למכירה

סוכנויות יבוא למכירה

חברות בניה למכירה

חברות תכשיטים למכירה

חברות פרסום למכירה

הוצאות לאור למכירה

זכיינויות בכל התחומים למכירה

 

03-6295726

לחץ לקבלת פרטים נוספים לגבי רכישת עסק

 

מקבלים עסקים לטיפול, הערכות שווי והכנה למכירה.

דיסקרטיות והשגת תוצאות מובטחים.