Avgl

Strategy & Investments

איך לקבל אשראי בנקאי?


1.    הפקדת המזומנים באופן עקבי ומפוקח לחשבון הבנק - מעקב אחרי ניהול תזרים המזומנים צריך להיות כלל ברזל בניהול שוטף של העסק ולכן חשוב לאסוף את כל המידע הרלוונטי לגביו. היתרונות הבולטים בניהול תזרים מזומנים הם יכולת תכנון, השקעה לטווח ארוך, צמצום התלות בהלוואות בנקאיות ויכולת חיזוי עתידי של ביצועי החברה.

2.   קביעת מסגרת מתאימה לפעילות אל מול הבנק  כך שיישאר תמיד עודף מזומנים - הישארות בלי מזומנים הינו כישלון עסקי. תזרים המזומנים הוא זה ששומר את העסק חי. ניהול תזרים המזומנים  בקפידה ישמור על אורך חיי העסק. להשאיר את הפעילות נזילה ורזרבות לניצול ההזדמנויות ופתרון בעיות ליום סגריר. לחוסר נזילות בסופו של דבר יש עלות גבוהה: דחיית תשלום לספק ופגיעה במוניטין, קבלת הלוואה לטווח קצר עם חריגה מהמסגרת בריבית גבוהה, או ויתור על הזדמנות עסקית בגין העדר מקורות לממן אותה.

3.    תכנון תזרים המזומנים חצי שנה קדימה ואף יותר - תכנון זה מאפשר לנהל את העסק בכדי שהעסק לא ינהל את הבעלים. במרבית החברות, ניהול תחזית תזרים מזומנים לחצי השנה הקרובה הינו הטווח האידיאלי מבחינה של עלות-תועלת. תחזית התזרים מפרטת את כלל התשלומים והתקבולים הצפויים במשך התקופה, בהתאם למועדים בהם הם צפויים להתרחש. תחזית תזרים מזומנים מסודרת מחזקת את הביטחון בחוסנה של החברה בקרב הבנקים, הלקוחות והספקים של החברה, כמו גם אצל מנהליה. תזרים המזומנים נחשב בעיני מומחים לאינדיקאטור אמין יותר למצב החברה מאשר דו"ח רווח והפסד עקב היותו חשוף פחות למניפולציות חשבונאיות.

4.    מעקב אחר בעיות תזרים בזמן אמת - הרבה עסקים קטנים נכשלו רק משום שהבעלים שלהם לא היו מודעים לבעיות התזרים בזמן שבו עדיין יכלו לעשות משהו בנידון. ניתן לבצע תכנון כזה של תזרים מזומנים בעזרת תוכנות ממוחשבות הקיימות בשוק וקלות לתפעול כמו קבצי אקסל למיניהם אשר בעזרתם ניתן לבצע את התחשיב ולסכם את מצב המזומנים בעסק.

5.    מעקב יומי אחר יתרת המזומנים הנוכחית -  אין דבר חיוני יותר מאשר לדעת מהי יתרת המזומנים הנוכחית. אפילו המנהל המנוסה ביותר יכשל בקבלת החלטות עסקיות אם הוא ישתמש בנתוני תזרים לא מדויקים או חלקיים. זהו הדבר הבסיסי ביותר וזו הסיבה שבגללה גם אנשי עסקים מנוסים נכשלים לעיתים בקבלת החלטות.

6.    הקפדה על עדכון יום-יומי של מערכת הנהלת החשבונות - המפתח לשמירה על תזרים מזומנים מדויק הוא שמירה על מערכת ניהול חשבונות עדכנית ברמה יום יומית. כך, יהיו לכם המספרים שאתם צריכים כשאתם צריכים אותם.

7.    הקפדה על ניהול העבודה היום יומית -  לדאוג גם לפקח על התזרים, או שמישהו אחר יעשה אותה. איסוף באופן שוטף וסדיר את כל המידע הרלוונטי בנוגע למזומנים: תנאי תשלום, מוסר תשלומים של הלקוחות, תחזית מכירות ועוד. הדבר דורש פינוי של זמן, יכולת ניתוח וצורך לשים לב לפרטים. לכן, רצוי למנות עובד שיקדיש את זמנו ומרצו לכך. כך אתם מנטרלים את דאגות התזרים ויכולים לפנות זמן לטפל בלקוחות ולהרוויח עוד כסף.

8.    התאמה יומית של תחזית יתרת הפתיחה והסגירה בתזרים המזומנים למצב הממשי בחשבונות הבנק ועדכון מועדי התקבולים והתשלומים הצפויים. מועדי התשלומים יכולים להיות צפויים מכיוון שהם מתבצעים בתאריכים קבועים כמו שכ"ד, מע"מ, משכורות וכו'. התקבולים עלולים להידחות ולכן בכל יום יש להתאים ולעדכן את תחזיות הפתיחה והסגירה בתזרים המזומנים למצב הממשי בחשבונות הבנק.

9.    לא לנהל את התזרים מחשבון הבנק – תזרים המזומנים וחשבון הבנק לעיתים נדירות יהיו זהים. לכן לא לנהל את תזרים המזומנים דרך חשבון הבנק. כל ניסיון לנהל את תזרים המזומנים ע"י דפי חשבון הבנק דינו כישלון. תזרים מזומנים מנהלים דרך מערכת הנהלת חשבונות מעודכנת ברמה יומית. בהרבה עסקים קטנים בעל העסק אף מנהל "מחברת תזרים" בו הוא "מבקר" את תוכנת הנהלת החשבונות כי בתזרים מזומנים אין מקום לטעויות.

הקפדה ויישום הטיפים הללו יעזור לכם לקבל אשראי בנקאי בתנאים טובים יותר 
4