Avgl

Strategy & Investments

מעסק מתחיל לחברה מצליחה - 5 השלבים החשובים בתכנון התפתחות העסק

 

את שלבי ההתפתחות או החיים של עסקים ניתן לחלק למספר תקופות ונדבכים, כאשר ייעוץ עסקי עוד בתחילת הדרך יתייחס במלאכת התכנון לכולם.

באופן כללי, השלב הראשון הוא גיבוש הקונספט עבור העסק וביטויו בפועל בבניית מודל ותוכנית עסקית.

לאחר מכן, התכנון ייקח בחשבון את אפיקי הפרסום והשיווק שאליהם החברה תפנה, בהתאם לקהל היעד והמטרות, כאשר ברור כי התוכנית העסקית תעבור מעת לעת שינויים במפגש עם המציאות.

שלב נוסף הינו בניית הערכים והחזון של החברה ובחינה כיצד אלו יעמדו מול שינויים ואתגרים.

לאחר מכן יש לאתר את הדרכים לפעילות מאורגנת ומסודרת של החברה.

לבסוף, ייבחנו גם היבטים עתידיים כמו שווקים שאליהם ניתן להתפתח בהמשך, וכן מוצרים ושירותים חדשים שנמצאים בקנה.