Avgl

Strategy & Investments

  • ניהול כספים בידי מנכ"ל או הבעלים, לעומת ניהול ביד מנהל שכיר

 

בשלב מסוים של התפתחות החברה מוצאים את עצמם הבעלים או המנכ"ל מקדישים שעות רבות (מדי) לניהול הכספים, שגם הופך מורכב יותר מבחינה חשבונאית.


יתר על כן, עקב היעדר ידע מקצועי מספק של הבעלים, עלול להיווצר מצב בו מתפספסות הזדמנויות פיננסיות, מתעכבת התפתחות החברה, ונפגמת התנהלות הקשורה לתזרים המזומנים, תקציב עסקי, עבודה מול ספקים, רווחיות מוצרים ועוד.


יחד עם זאת, לעיתים קרובות קיימת רתיעה מהעברת היבטים כה נרחבים בעסק לאדם לא מוכר, שיהפוך לבעל עמדה מרכזית בחברה ודעתו בהחלט תישמע. לכך מצטרפת גם סוגיית המשכורת של מנהל במשרה מלאה.


על כן, בשורה התחתונה ראוי בהחלט לשקול העסקת מנהל כספים שכיר, אך יש לבצע את המהלך באופן שקול ומוסדר, ולאור בחינת כישוריו וניסיונו של המועמד.

 

מידע נוסף בנושא בקישור:

  

 

https://www.facebook.com/Avgl-Strategy-Investments-%D7%90%D7%91%D7%92%D7%9C-862853493766389/