Avgl

Strategy & Investments

המנהל והזמן הפנוי

למנהל תמיד צריך להיות זמן פנוי !

נשמע מוזר ?

ובכן למנהל האפקטיבי יש תמיד זמן להקשיב, ללמוד, להתקשר הביתה, לדבר עם חברים, לנסוע לחופש, ועוד...

מה הוא יודע לעשות שכל כך רבים לא מצליחים ?

הסוד הוא באימוץ אסטרטגיה ניהולית אפקטיבית !

במילים פשוטות, להעלות בסדר העדיפויות את מה שהוא קבע שחשוב לו, וכך לפעול !