Avgl

Strategy & Investments

כגודל הסיכוי כך גודל הסיכון


תמיד, אבל תמיד, שמכניסים משקיע חדש לעסק קיים יש הזדמנות לפיתוח עיסקי מרתק, מסעיר ומבטיח.

 

אך יש גם סיכון גבוה לאי הסכמות לגבי דרכי הניהול, אופן השימוש בכספים שהוכנסו ורמות הסיכון בהם הנהלת העסק מתכננת לפעול!

 

יש להערך מבעוד מועד לסיכונים אלו בדיוק כמו שנערכים לאפשרויות החיוביות שיפתחו.

 

גיבוש אסטרטגיה מוסכמת בין הנוגעים לדבר תביא להורדת מתחים ואופן ניהול המקובל על כל הצדדים