Avgl

Strategy & Investments

אשראי לעסקים

 

אחד הקשיים עימם מתמודדים העסקים הקטנים והבינוניים בישראל הוא הקושי לגייס אשראי. בעוד שחברות ועסקים גדולים יותר יכולים לגייס כסף בקלות יחסית, העסקים הקטנים נדרשים הן לריביות גבוהות יותר והן לביטחונות, ערבויות בעלים ועוד.

אשראי לעסקים ללא ספק הוא האוויר לנשימה של כל עסק. כיום, עסק איננו יכול להתנהל בצורה נכונה ללא חוב ולהסתמך על ההון העצמי בלבד. לכן עיקרון חשוב בגיוס חוב הוא – גייס כשאתה יכול לא כשאתה צריך.

תכנון עסקי נכון לוקח בחשבון תקופות של גיאות ושפל. באותו אופן יש לתכנן את החוב העסקי. בתקופות של גידול בתזרים מזומנים, כדאי לשקול לקיחת הלוואה, גם אם היא איננה  נדרשת באופן מידי. הסיבה לכך היא פשוטה: עסק שמראה תוצאות עסקיות טובות יהנה מתנאי אשראי טובים יותר לעומת עסק שמתקשה וזקוק לאשראי באופן דחוף.

כיום ניתן לגייס אשראי עסקי ממקורות מימון מגוונים למדי. לכל מקור מימון שכזה יתרונות וחסרונות, על כן, על העסק לבחון היטב את תנאי ההלוואה ואת עלותה. מקור אחד לגיוס החוב, הינם הבנקים. גיוס זה נקרא אשראי בנקאי לעסקים

4

 

בשנים האחרונות הבנקים "גילו" את מגזר העסקים הקטנים כמגזר רווחי ובעל סיכון נמוך יחסית. לכן ניתן במקרים רבים להשיג תנאי הלוואה טובים בבנקים. יתרון נוסף של הבנקים הוא המגוון של השירותים הפיננסיים שהם מציעים לעסקים. גם השוק החוץ בנקאי מהווה מקור מימון לעסק. ניתן כיום להשיג אשראי בתנאים אטרקטיביים מאוד בחברות ביטוח ובתי השקעות. יחד עם זאת, במרבית המקרים אותו האשראי ניתן כנגד תוכניות החיסכון של הלווה, כגון קרנות השתלמות, קופות גמל, קרנות פנסיה וכו'. מקור מימון נוסף הוא קרנות המדינה וקרנות פילנטרופיות שונות. כך, בקרן סיוע לעסקים בערבות המדינה, ניתן לקבל הלוואה עסקית עם ביטחונות מופחתים ותקופת החזר נוחה.

 

בכל מקרה, חשוב להתאים את סוג ההלוואה לסוג הפעילות העסקית. רצוי להפריד בין אשראי למימון הפעילות השוטפת לבין הלוואות ארוכות טווח שנועדו בעיקר למטרת השקעה בעסק.

 


 

 

03-6771428 
לפייסבוק של קבוצת אבגל  FACE
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.