Avgl

Strategy & Investments

הלוואה בערבות מדינה


חושבים על הקמת עסק חדש? רוצים להרחיב את הפעילות הקיימת? להשקיע בשיווק או לחילופין ברכישת ציוד?
ייתכן שלקיחת אשראי דרך קרן הלוואות בערבות המדינה הוא הפתרון האולטימטיבי עבורכם.

קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים הוקמה על ידי ממשלת ישראל במטרה לסייע לעסקים לקבל את המימון הנדרש לצורך הפעלה שוטפת של העסק או הקמת פעילות חדשה. ההלוואות מיועדות לעסקים עם מחזור מכירות שנתי של עד 100 מיליון ₪, בכפוף לתנאי הזכאות כפי שנקבעו על ידי הקרן.

ישנם שלושה יתרונות בולטים ללקיחת הלוואה בערבות המדינה זאת לעומת הלוואה בנקאית רגילה: ראשית, מדינת ישראל מספקת ערבות למרבית סכום ההלוואה, על כן, העסק נדרש להעמיד ביטחונות מופחתים בשיעור של 20%-30% בלבד (זאת לעומת הלוואה בנקאית רגילה שבה היקף הביטחונות עשוי להגיע ל-100%). שנית, תקופת ההחזר היא ארוכה יחסית. ניתן לקבל את ההלוואה ל-5 שנים.
יתרון נוסף, הוא תקופת גרייס של שישה חודשים, כך שלמעשה העסק מתחיל להחזיר את ההלוואה חצי שנה לאחר לקיחתה, דבר המאפשר אוויר לנשימה בתקופת ההתארגנות הראשונה.

באשר להיקף ההלוואה, זה תלוי בשלב בו נמצא העסק שלכם ובמסלול הנבחר. בגדול, ישנם ארבעה מסלולי הלוואות:

  1.  מסלול הון חוזר: עבור עסקים קיימים לצורך מימון הפעילות השוטפת. גובה ההלוואה הוא עד 500 אלף ₪ או עד 8% ממחזור המכירות השנתי.
  2.  מסלול ההשקעות: מטרת ההלוואה הינה הרחבת עסק קיים. גובה ההלוואה הוא עד 500 אלף ₪ או עד 8% ממחזור המכירות השנתי.
  3.  מסלול עסקים בהקמה: ההלוואה מיועדת עבור עסקים חדשים. גובה ההלוואה הוא עד 500 אלף ₪.
  4.  עסקים זעירים: עסקים קטנים עם מחזור שאינו עולה על שלושה מיליוני ₪. גובה ההלוואה הוא עד 100 אלף ₪.

לפגישת היכרות ללא התחייבות נא לפנות בדוא"ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

או בטלפון

03-6771428
לפייסבוק של קבוצת אבגל  FACE