Avgl

Strategy & Investments

10 כללים לגיוס אשראי 


 1. מציאת הגורם המתאים לגיוס האשראי – לכל פעילות יש למצוא את האשראי המתאים לה. בין אם זהו עסק בהקמה, עסק המגייס כספים לפעילות ההון החוזר ובין אם העסק מגייס כספים לרכישת ציוד והרחבה כללית של הפעילות. יש לבחון את הריביות של כל קרן, בנק, או גורם חוץ בנקאי אחר המוכן לממן את הפעילות, את התנאים של כל גורם כזה ולהתאים אותו עם התכנית העסקית לפעילות.


 1. הגדרת הצורך בהלוואה -  על ידי הכנת תכנית עסקית עם גורם מתאים המתמקצע בתחום. ולבחון – האם   ההלוואה לצורך הון חוזר, האם להשקעות (בציוד או בשיפור המקום). שני סוגי המטרות נכונים וטובים- רק חשוב להגדירם.כשהמטרה היא גם וגם, תוגדר כהשקעה.


 1. הצגת רווחיות עסקית בפעילות – יש לוודא כי באם הפעילות קיימת ומעוניינת בגיוס אשראי נוסף. יש לוודא כי הכן הדוחות מציגים רווח וכדאיות עסקית. כך שהגורם ממנו נבקש את האשראי יהיה בטוח ויאמין בפעילות. כמו כן, יש להציג הכנסות ורווחים הגיוניים על פי סקירת שוק של עסקים מקבילים ולא להגזים, כך שהתכנית תראה אמינה ומקובלת.


 1. חישוב גובה האשראי הדרוש לפעילות – לפני פנייה לבקשת ההלוואה, יש לבדוק מהו המימון שהפעילות העסקית דורשת ותמיד להשאיר עודף מסוים בפעילות ל"ימים גשומים". כמו כן, יש לבדוק יכולת החזר של הפעילות אל מול בקשת האשראי. כך שניתן לגורם ממנו אנו מבקשים את האשראי להאמין כי יש לנו יכולת להחזיר את המזומנים.


 1. חישוב כושר ההחזר של ההלוואה המתבקשת – בהמשך לסעיל לעיל. יש להציג לגורם המתאים  בתכנית עסקית מקצועית. כיצד אנו מחזירים את ההלוואה המתבקשת. זאת יש לעשות לאחר תכנון מעמיק של הגורמים המקצועיים שיכינו את התכנית אל מול הפעילות הקיימת.


 1. גיוס אשראי כשאפשר ולא כשצריך – יש לפנות לגיוס אשראי כאשר העסק מתפקד ורווחי ולא לחכות לכך שהפעילות במצוקה כלכלית. נותני האשראי מעדיפים לתת את האשראי כאשר הפעילות מצליחה. וכאשר הפעילות כושלת אפילו רק לתקופה יהיה קשה מאוד לגייס אשראי זה.


 1. הימנעות מסיכונים מיותרים – יש להיזהר מגיוס אשראי ממקורות מסוכנים. שבניהם צ'יינג'ים הלוקחים ריביות אסטרונומיות שכמעט בלתי אפשרי להחזיר אותם. כמו כן, יש לבדוק במספר בנקים שונים את התנאים השוני לכל אשראי וכן בקרנות השונות.

  4


 1. להימנע משעבודים מיותרים – הבנק וגורמים אחרים נותנים את ההלוואות אל מול  בטחונות עסקיים ושל החברה. אך ישנן גורמים המעניקים הלוואות שדורשים בטחונות של הנכסים הפרטיים. בטחונות אלו הינן מסוכנות מאוד מכיוון שיכולים להשאיר את היזם ללא כל, באם הפעילות תיכשל. יש לבדוק תמיד קרנות נוספות אשר לא מבקשות בטחונות אלו.


 1. פנייה ליועץ עסקי – יש לפנות גורם מקצועי ומתאים אשר מתמקצע ומכיר את התחום בגיוס אשראי. כמו כן, באם הפעילות הינה פעילות בהקמה יזמית מומלץ לקבל ייעוץ שוטף מגורם מקצועי שילווה את הפעילות להקמה בדרך הנכונה וכן יעזור להימנע משגיאות.


 1. הכנת תכנית עסקית – לאחר כל הבדיקה של הגורמים לעיל, יש אכן לפנות אל הגורם המתאים ביותר ולהסביר לו במדויק את מטרותיכם העסקיות, את מצב השוק והוא ימצא לכם את הנוסחא והתכנית שתתאים לפעילות שלכם. על מנת לקבל את האשראי שאתם מבקשים ומתאים לפעילות שלכם.

  ‎ ‎צרו עימנו קשר ‏‎ 03-6771428‎
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  לחזרה לעמוד‎ ‎‏ אשראי לעסקים
  לפייסבוק של קבוצת אבגל FACE