Avgl

Strategy & Investments

שרותי ניהול והבראת חברות


 

צוותי ניהולי בכיר ומנוסה מאפשר לבעלי עסקים, כונסי נכסים, בעלי עסקים למכירה ומפרקי ‏חברות להשביח ולפתח עסקים הנמצאים במשבר, בקשיים או בניהול לא יעיל.‏
עסקים רבים חווים לעיתים כישלון במכירות והתרוממות העסק. במקרה כזה, התחושות ‏האישיות והעסקיות הן קשות ובעלי עסקים רבים נותרים מבולבלים וחזרי אונים כאשר הם ‏מגיעים למבוי סתום ולא רואים את עתיד העסק שלהם. החברה שאותה הם מנהלים נכנסת ‏לחובות, קשיים ניהוליים, סכסוכים פנים ארגוניים ועוד.
צוותי ניהולי בכיר ומנוסה מאפשר לבעלי עסקים, כונסי נכסים, בעלי עסקים למכירה ומפרקי ‏חברות להשביח ולפתח עסקים הנמצאים במשבר, בקשיים או בניהול לא יעיל.‏עסקים רבים חווים לעיתים כישלון במכירות והתרוממות העסק. במקרה כזה, התחושות ‏האישיות והעסקיות הן קשות ובעלי עסקים רבים נותרים מבולבלים וחסרי אונים כאשר הם ‏מגיעים למבוי סתום ולא רואים את עתיד העסק שלהם.
החברה שאותה הם מנהלים נכנסת ‏לחובות, קשיים ניהוליים, סכסוכים פנים ארגוניים ועוד.

האם ניתן לבצע תהליך של הבראת חברות שנקלעו לקשיים ? 

הבראת חברות היא תהליך מורכב המחייב מחויבות מלאה וסבלנות של בעל העסק. ‏
אנו פועלים עד אשר החברה חוזרת לרווחיות ומחזירים שמה הטוב של החברה ללקוחות, ‏לספקים ולנותני האשראי. ‏
בתחילת תהליך של שיקום חברה, אנו בוחנים מה הביא אותה למצב הנ"ל - ‏התנהלות עסקית לא נכונה או התנהלות פיננסית שגויה. לעיתים ניהול לא נכון מביא למצב ‏של פירוק חברה.  
אנו נבדוק מה ניתן לשפר בניהול העסק, ואיך ניתן למצות את המקסימום ממנו. 
לעיתים פירוק חברה מרצון נעשה בצורה מהירה ופזיזה מבלי לקחת בחשבון האם ניתן ‏לשקם אותה ולהבריא אותה. 
‏ גם אם העסק מדשדש ונדרשת תוכנית הבראה, ניתן לשפר את מצב העסק.  


שיקום והבראת חברות
‏ 

לבקשת המזמין אנו מעריכים את סיכויי הצלחת התהליך ואת פרק הזמן שהתהליך כולו יקח.‏
בתהליך נגיע להסדר חוב עם נותני האשראי, נבחן הכנסת משקיע חדש, נתמקד במוצרים ‏ובלקוחות הרווחיים יותר, נפתח כיווני הכנסה נוספים ונפעיל תהליכי התייעלות. 
‏ 
קבוצת אבגל יועצים מספקת שירותי ניהול בפועל ומתמחה בהוצאה לפועל של תוכנית ‏הבראה. אנו בונים ללקוחותינו כבר מעל 30 שנה תכנית הבראה שתביא את העסק למצב של ‏ריווחיות מחודשת. איפיון של מצב העסק, הגדרת הבעיות והמניעים שלו - כל אלה ועוד ‏פרמטרים אחרים יכולים לתת תמונה מדוייקת על אשר הפעולות הנדרשות להבראת העסק. 
‏ 
באבגל יועצים אנו מלווים,מנהלים, ומדריכים בעלי עסקים,  לטובת שיקום חברות וקידום ‏נושאים מיוחדים שעל הפרק. רמת המעורבות תהיה בהתאם למצב העסק. גם כאשר העסק ‏נמצא בנקודה שנראית ללא חזרה, נשמח להיות לעזר לבעלי עסקים רבים, ולהביא את העסק ‏להתרוממות ולהצלחה.  
תהליך ההבראה נעשה על ידי צוות מומחים הבקיא, כל אחד בתחומו. קבוצת אבגל מונה ‏יועצים בתחומי הפיננסים, השיווק, התפעול, המשפטית ועוד, כשמטרתם להביא גם את ‏העסק שלך לכדי הבראה ולהצלחה.
ביחד נוכל לבנות תכנית הבראה המותאמת אישית לפי ‏מאפייני העסק וצרכיו. 

 


בפרטים נוספים נא לפנות ל:‏

‎03-6295726‎

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

לפייסבוק של קבוצת אבגל FACE

‎ ‎לעמוד אפשרויות השקעה למשקיעים