Avgl

Strategy & Investments

הערכת שווי


הערכת שווי זהו כלי מדיד התורם רבות לבעלי עסקים וחברות. גם אם מדובר בשווי של עסק, חברה או מותג, יש התייחסות רבה לשווי בסדר היום של חברות וארגונים רבים. הערכת שווי מהווה פעמים רבות את הבסיס להחלטות העסקיות החשובות של מנהלי ובעלי העסק. אנו מעמידים לבעלי עסקים ומשקיעים את נסיוננו ואת הערכותינו לגבי מחירו של העסק, הפוטנציאל הגלום בעתידו ורמות הסיכון להן הוא חשוף.
פעמים רבות עולה על סדר היום המושג "שווי" בהקשר של רכישת עסק, פיתוח חברה וכדומה. הערכת שווי שקולה ואחראית של בעלי מקצוע מתאימים יכולה לעזור בקבלת החלטות חשובות כמו מיזוג חברות, רכישת חברות, ירידת ערך, הנפקה (פרטית או ציבורית) ועוד. מתן שווי נכס יאפשר לקבל את ההחלטות העסקיות הנכונות עבור כל חברה , עסק או מותג, המבקשים לגדול, להמכר, ואף להתמזג. יש מספר שיטות למתן הערכת שווי, ומשום כך אולי המשימה למצוא מתן שווי הוגן הופכת למורכבת יותר ויותר עם הזמן.
עבודות הערכת שווי נכס או עסק נעשות על ידי ניתוח מעמיק וסביבתי כולל הלוקח בחשבון פרמטרים כגון: עסקי החברה, מתחרים בשוק, חוזקות העסק, חולשות העסק, פעילות החברה, גיל החברה, סביבת החברה ועוד..
פרמטרים אלה ואחרים נלקחים בחשבון בתהליך הערכת שווי לחברות, ובמהלכו נעשה שימוש בתיאוריות כלכליות מתקדמות, חישובים מורכבים ובמידע עסקי רב אשר נאסף במהלך יותר מ30 שנות פעילות חברת "אבגל יועצים".
לעיתים יש צורך בתהליך הערכת שווי כצעד חד פעמי ולעיתים ליותר מפעם אחת, אם מדובר בצורך מדידתי שאותו יש לבצע בכל תקופת זמן מסויימת.

הערכת שווי זהו כלי מדיד התורם רבות לבעלי עסקים וחברות.
גם אם מדובר בשווי של עסק, חברה או מותג, יש התייחסות רבה לשווי בסדר היום של חברות וארגונים רבים.
הערכת שווי מהווה פעמים רבות את הבסיס להחלטות העסקיות החשובות של מנהלי ובעלי העסק.
אנו מעמידים לבעלי עסקים ומשקיעים את נסיוננו ואת הערכותינו לגבי מחירו של העסק, הפוטנציאל הגלום בעתידו ורמות הסיכון להן הוא חשוף.
פעמים רבות עולה על סדר היום המושג "שווי" בהקשר של רכישת עסק, הכנסת משקיע או שותף לחברה, לקראת השקעה שנועדה לפיתוח חברה וכדומה.
הערכת שווי שקולה ואחראית של בעלי מקצוע מתאימים יכולה לעזור בקבלת החלטות חשובות אלו.
הערכה אובייקטיבית של שווי העסק יאפשר למנהליו ולמשקיעים בו לקבל את ההחלטות העסקיות הנכונות עבור כל חברה, עסק או מותג, המבקשים לגדול, להמכר, ואף להתמזג.
יש מספר שיטות למתן הערכת שווי, ומשום כך אולי המשימה למצוא מתן שווי הוגן הופכת למורכבת יותר ויותר עם הזמן.
עבודות הערכת שווי נכס או עסק נעשות על ידי ניתוח מעמיק וסביבתי כולל הלוקח בחשבון פרמטרים כגון: עסקי החברה, מתחרים בשוק, חוזקות העסק, חולשות העסק, פעילות החברה, גיל החברה, סביבת החברה ועוד.
פרמטרים אלה ואחרים נלקחים בחשבון בתהליך הערכת שווי לחברות, ובמהלכו נעשה שימוש בתיאוריות כלכליות מתקדמות, חישובים מורכבים ובמידע עסקי רב אשר נאסף במהלך יותר מ-30 שנות פעילות אבגל יועצים. 
לעיתים יש צורך בתהליך הערכת שווי כצעד חד פעמי ולעיתים ליותר מפעם אחת, אם מדובר בצורך מדידתי שאותו יש לבצע בכל תקופת זמן מסויימת. 
תוכלו לקבל באבגל יועצים שירותי הערכת שווי וכן שירותי ייעוץ עסקי, אשראי בנקאי ועוד..


שירותי הערכת שווי הניתנים בקבוצת אבגל

הערכת שווי לחברות לפני תהליך מיזוג ורכישה

הערכת שווי לצרכי מס

הערכת שווי נכסים לא מוחשיים

הערכת שווי לקראת מכירת עסק

הערכת שווי לקראת רכישת עסק

הערכת שווי לקראת השקעה חיצונית בעסק

ניתוח פוטנציאל עסקי של העסק

בדיקות כדאיות פיננסית

ניהול סיכונים פיננסים

ועוד...

כל זאת לצד מחיר הוגן, טיפול מהיר ויעיל.

 

 

 

לפרטים נוספים על הערכות שווי ללא כל התחייבות  צרו עימנו קשר   
  03-6295726
לפייסבוק של קבוצת אבגל FACE
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
לחזרה לעמוד   גיוס משקיעים לעסק