Avgl

Strategy & Investments

 

 

 

 

  אבחון עסקי מתבצע על ידיי אבגל יועצים לבקשת הנהלת העסק או בעליו,
ומטרתו היא בחינת המצב הקיים וסקירת האפשרויות הקיימות לשיפור הפעילות עסקית

 

האבחון כולל בחינה מעמיקה של התנהלות העסק,

סקירת הנושאים המרכזיים אשר מהווים בסיס להצלחתו של העסק: 

ניהול הכספים

שיווק ומכירות

האסטרטגיה העיסקית הכוללת

כח האדם

סגנון הניהול

 

 

אבגל יועצים מציעה הערכה כתובה של מצב העסק והמלצות לדרכי פעולה שיביאו לשיפור והצלחה.

 

האפשרות להמשך ליווי עסקי ליישום מסקנות האבחון, מאפשרת חיזוק ופיתוח לעסק

 

להזמנת אבחון נא לפנות טלפונית ל- 050-5263036

יש אפשרות להזמין גם אבחון חלקי, על חלק מהפעילויות העסקיות

או בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.