Avgl

Strategy & Investments

אילן ארידור מגורים: תל אביב | 052-8508080 |    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

   ניסיון עשיר בניהול מערכי כספים בחברות גדולות וקטנות ("יורוקום NOKIA", קבוצת "גיאות", "קודה תקשורת" ועוד)

   דירקטור חיצוני בחברות ציבוריות, בקיאות בתקן IFRS והוראות SOX, ניסיון בהנפקות.

  הכנת דוחות כספיים, הובלת תהליכים פיננסיים ועסקיים, ביצוע בדיקות כדאיות, גיוס הון, ניהול משברים ותהליכי הבראה.

   ראייה עסקית, משפטית וארגונית רחבה, מומחיות בניהול מו"מ עסקי, הטמעת מערכות ERP, ניהול והנעת עובדים.

ניסיון תעסוקתי

 

2013 - היום :     פרספקטיבה בע"מ – הקמה וניהול מערך יעוץ פיננסי לעסקים

2009- היום  :   דירקטור חיצוני, בעל מומחיות פיננסית |  חברת ציבורית "בית הזהב בע"מ"

2015 – היום:   דירקטור חיצוני, בעל מומחיות פיננסית |  חברת ציבורית "ארגמן תעשיות בע"מ"

2015 – היום:   דירקטור חיצוני, בעל מומחיות פיננסית |  חברת ציבורית "לפידות חלץ שותפות מוגבלת"

 

2011- 2013  :  סמנכ"ל כספים- חברת "קודה תקשורת בע"מ"

 

 • · ניהול מערך הכספים דוחות כספיים, תקציב ובקרה,דיווחים לרשויות,תזרים מזומנים ואשראי בנקאי. 
 • · ניהול עובדים ליווי ומתן תמיכה מקצועית, פתרון סוגיות חשבונאיות מורכבות, פיקוח ובקרה. 
 • · טיפול בחוזים ותביעות משפטיות, ביקורת פנים. 
 • · ניהול תחום לקוחות וספקים- בקרת תהליכי עבודה, עמידה בנהלים והחזרי תשלום. 
 • · ניהול מו"מ מול גופים רגולטוריים ומשרדי ממשלה, הובלת תהליכים תוך שמירה על האינטרסים של החברה. 

 

2011-2008 :   סמנכ"ל כספים (CFO)- קבוצת "גיאות בע"מ" (קבוצת אחזקות המונה 8 חברות)

 • · הובלת תהליכי רה-ארגון, בניית תוכנית התייעלות להבראת הקבוצה.
 • · ניהול מערך הנה"ח ושכר, קביעת נהלים ושיטות עבודה, טיפוח עבודת צוות והובלה להישגיות.
 • · הכנת דוחות כספיים כולל דוחות מאוחדים (מצרפים).
 • · ניהול תקציב ובקרה תקציבית, ניהול תזרים מזומנים.

 

2008-1995 :   חשב חברה- "יורוקום תקשורת סלולרית בע"מ" (NOKIA)

 • · ניהול מערך הכספים בחברה המונה מאגר של מאות אלפי לקוחות וכמות טרנזקציות רחבת היקף.
 • · הקמה ומיסוד מערך הכספים, הגדרת תהליכי עבודה, הקמה וניהול מחלקת הנה"ח ושכר.
 • · ניהול מלאי- ניהול מלאי סריאלי במערך מלאי המונה אלפי פריטים.
 • · משפטי- ניהול תביעות משפטיות וחוזים מול ספקים, עבודה שוטפת מול משרדי עו"ד.
 • · ביקורת פנים- ניהול מחלקה בעלת פעילות גדולה, הובלת תהליכים חוצי ארגון למטרת התייעלות.
 • · ליווי החברה  בתהליכי הנפקה.

1995-1994 :   חשב חברה- "רמת סיליקון בע"מ"

1994-1991 :   מבקר | מתמחה בראיית חשבון- משרד רו"ח "פאהן קנה ושות'

השכלה

1991-1986:        תואר B.A. בחשבונאות ומנהל עסקים, התמחות משנית במימון, המסלול האקדמי, המכללה למנהל.

1992-1991:        חשבונאות פיננסית, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב.

שפות עברית- שפת אם, אנגלית- ברמה טובה.

מחשבים שליטה מלאה ביישומי Office | מערכות ERP: SAP Business One ועוד.