Avgl

Strategy & Investments

 

 

 

קניה ומכירה של זכיינויות

ברשותינו זכיינויות למכירה ואנו מייצגים מוכרים המעוניינים למכור את זכיינויותיהם 

 

 

 

03-6295726

לחץ לקבלת פרטים נוספים לגבי רכישת עסק

 

מקבלים עסקים לטיפול, הערכות שווי והכנה למכירה.

דיסקרטיות והשגת תוצאות מובטחים.

 

 

 

 

מסחר