Avgl

Strategy & Investments

רונית גלעדי - עובדת סוציאלית מוערכת - על טיפול וייעוץ להורות ללא זוגיות

 

רונית גלעדי מתארת הורות ללא זוגיות כסיטואציה הדורשת הערכות וליווי.

במציאות המוכרת כיום מתקיימות משפחות בהן בחרו המבוגרים ללדת ילדים ולשמש כהורים לילד משותף ללא מחוייבות זוגית. ללא תשתית ריגשית זוגית, במובן המסורתי. הורות זו הינה  פרי הגדרת רצונם להיות הורים. לעיתים הם חתמו על הסכם משפטי, מפורט פחות או יותר, המנסה להכיל בתוכו מענה לסוגיות תפקודיות מרכזיות ובכללן סוגיות ממוניות, משמורת הסדרי ראיה וכו'. הסכמים אלו הכרחיים, בד בבד טמון בהם קושי מובנה, התחייבות חוזית לאורח חיים עתידי, בו רב הנסתר והלא ידוע. מצב חדש שאת השלכותיו הרגשיות הפיזיות והחברתיות קשה לנבא. כל זאת לתינוק שעדיין לא נולד, כלומר, אינו מוכר להוריו ולסביבה, באופן שנוכל לנבא צרכיו. כל זאת, לטווח זמן ארוך, בו עשויים להיות שינויים מהותיים שחלקם צפויים וייחשבו כהגיוניים וחלקם כאלו שאינם בשליטתנו.

המעבר להורות מוכר כשלב (משבר) התפתחותי נורמטיבי. חוויה מורכבת לפרט ולשניים. אחד השינויים  המשמעותיים בחייו של אדם. מעבר זה טומן בחובו טרנספורמציה תיפקודית ורגשית ללא מוכר וללא ידוע.  מתקיימים בו תהליכים פסיכולוגיים משמעותיים. באחת, לכאורה, ישנה טלטלה פזיולוגית ורגשית, למידה של תפקיד חדש, תהליך של התקשרות פסיכולוגית לתינוק, שינויים רגשיים בעוצמות משתנות אצל כל אחד מההורים, שינוי במקומן של משפחות המוצא ותפיסות עולם שעשויות להשתנות.

במשפחות, בקטגוריה של הורות לא זוגיות, ידרשו ההורים לייצר את כל אלו ולקבוע אופני התנהגות, תקשורת, כללים וחוקים, אינטגרציה בין התהליכים האישיים והמשותפים ללא ניסיון קודם במשימות שכאלו. כל אחד מהם עובר שינוי מהותי בזהות שלו, במרחב בו רמת הקרבה השותפות וההבנה ההדדית נמצאים בתהליכי הבנייה שונים בדר"כ, מאלו המוכרים להם עצמם.  כאשר, בדר"כ, לכל אחד מהם משק בית נפרד, דבר המצריך רמת תיאום והיענות נוספת.

אל מול עוצמת חווית ההורות משתנה גם מקומן של משפחות המוצא. לאלו  אין תמיד קשר להורה השני של הילד ולמשפחתו. כמו כן, יש לקחת בחשבון מקומם של בני הזוג האחרים של ההורים בהווה ולעתיד לבוא.

יתכן שינוי משמעותי בסדר היום. בשל שינוי התפקידים והצרכים יתכנו שינויים ניכרים במבנה התעסוקה דבר  שעשוי לייצר תלות כלכלית שגם אותה יהיה צורך להגדיר.

בדר"כ במעבר זה נדרשת הרבה תמיכה וסיוע פיזי ורגשי.

לעיתים נראה ציפייה סמויה מודעת ושאינה מודעת להתממשות הפונקציות המסורתיות  בין הורים שנובעות מהיותם בני זוג. משאלה למימוש פונקציות של תמיכה, התחשבות, רכות וחמלה. מתוך אותה ידיעה מיתולוגית מופנמת כי משפחה מספקת את הצרכים החומריים והרגשיים של כל חבריה.  דבר הטומן בחובו מתחים גדולים בכלל ובפרט במשפחות בהן הזיקה והתשתית הרגשית בין ההורים שונה ולעיתים חלקית.רונית גלעדי - מטפלת זוגית
רונית גלעדי עובדת סוציאלית לסדרי דין
רונית גלעדי מנהלת תחנה לטיפול משפחתי בלשכת הרווחה בתל אביב
רונית גלעדי פקידת סעד לסדרי דין תל אביב
רונית גלעדי עובדת סוציאלית
רונית גלעדי עו"ס