Avgl

Strategy & Investments

רונית גלעדי - עובדת סוציאלית מוערכת ומטפלת זוגית, על זוגיות במשפחה עכשווית ובת זמננו


שילוב של ניסיון מקצועי עשיר עם הבנה עמוקה של מהות הקשר הזוגי, מביאים את רונית גלעדי להיות מטפלת זוגית אחראית ומצליחה.
עשרות טיפולים שהסתיימו בהצלחה. טיפולים במשפחות חדשות, טיפולים בבעיות הורות ללא זוגיות וטיפולים במשברים בקשר הזוגי.

לדברי רונית גלעדי נמצא מוסד המשפחה בשינוי מתמיד ומואץ בעת האחרונה בעקבות שינויים חברתיים וטכנולוגיים משמעותיים. במשפחה הפוסט מודרנית  מגוון  הרכבים של אנשים מכונים משפחה. מבוגרים, מבוגרים וילדים, לפחות אחד מכל קטגוריה, במשק בית אחד או במשקי בית נפרדים. בינהם קשרים ביולוגים, קשרי נישואין, קשרי פונדקאות, קשרי אפוטרופסות, אימוץ אומנה וכיוב'.   משפחות הטרוסקסואליות, יחידניות, חד מיניות, הורות ללא זוגיות, משפחות בגירושין, משפחות מעורבות, פרקי ב' ועוד. אלו בעלות וריאציות שונות ומגוונות במבנה התעסוקה, הפרנסה וחלוקת התפקידים. בכל משפחות נדרשת יכולת הובלת מהלכים אינסטרומנטליים קונקרטיים ונפשיים רגשיים. זאת בהתאם לצרכי כל אחד מבני המשפחה וכל האחרים שלצידו. כמו כן, נדרשת יכולת לקבלת החלטות.

במציאות המוכרת כיום מתקיימות משפחות בהן בחרו המבוגרים ללדת ילדים ולשמש כהורים לילד משותף ללא מחוייבות זוגית. ללא תשתית ריגשית זוגית, במובן המסורתי. הורות זו הינה  פרי הגדרת רצונם להיות הורים. לעיתים הם חתמו על הסכם משפטי, מפורט פחות או יותר, המנסה להכיל בתוכו מענה לסוגיות תפקודיות מרכזיות ובכללן סוגיות ממוניות, משמורת הסדרי ראיה וכו'. הסכמים אלו הכרחיים, בד בבד טמון בהם קושי מובנה, התחייבות חוזית לאורח חיים עתידי, בו רב הנסתר והלא ידוע. מצב חדש שאת השלכותיו הרגשיות הפיזיות והחברתיות קשה לנבא. כל זאת לתינוק שעדיין לא נולד, כלומר, אינו מוכר להוריו ולסביבה, באופן שנוכל לנבא צרכיו. כל זאת, לטווח זמן ארוך, בו עשויים להיות שינויים מהותיים שחלקם צפויים וייחשבו כהגיוניים וחלקם כאלו שאינם בשליטתנו.

המעבר להורות מוכר כשלב (משבר) התפתחותי נורמטיבי. חוויה מורכבת לפרט ולשניים. אחד השינויים  המשמעותיים בחייו של אדם. מעבר זה טומן בחובו טרנספורמציה תיפקודית ורגשית ללא מוכר וללא ידוע.  מתקיימים בו תהליכים פסיכולוגיים משמעותיים. באחת, לכאורה, ישנה טלטלה פזיולוגית ורגשית, למידה של תפקיד חדש, תהליך של התקשרות פסיכולוגית לתינוק, שינויים רגשיים בעוצמות משתנות אצל כל אחד מההורים, שינוי במקומן של משפחות המוצא ותפיסות עולם שעשויות להשתנות.


במשפחות, בקטגוריה של הורות לא זוגיות, ידרשו ההורים לייצר את כל אלו ולקבוע אופני התנהגות, תקשורת, כללים וחוקים, אינטגרציה בין התהליכים האישיים והמשותפים ללא ניסיון קודם במשימות שכאלו. כל אחד מהם עובר שינוי מהותי בזהות שלו, במרחב בו רמת הקרבה השותפות וההבנה ההדדית נמצאים בתהליכי הבנייה שונים בדר"כ, מאלו המוכרים להם עצמם.  כאשר, בדר"כ, לכל אחד מהם משק בית נפרד, דבר המצריך רמת תיאום והיענות נוספת.

אל מול עוצמת חווית ההורות משתנה גם מקומן של משפחות המוצא. לאלו  אין תמיד קשר להורה השני של הילד ולמשפחתו. כמו כן, יש לקחת בחשבון מקומם של בני הזוג האחרים של ההורים בהווה ולעתיד לבוא.רונית גלעדי - מטפלת זוגית
רונית גלעדי עובדת סוציאלית לסדרי דין
רונית גלעדי מנהלת תחנה לטיפול משפחתי בלשכת הרווחה בתל אביב
רונית גלעדי פקידת סעד לסדרי דין תל אביב
רונית גלעדי עובדת סוציאלית
רונית גלעדי עו"ס