Avgl

Strategy & Investments

רונית גלעדי, עובדת סוציאלית מוערכת, פסיכותרפיסטית ומטפלת זוגית ומשפחתית על משברים בזוגיות

 

רונית גלעדי, עובדת סוציאלית מוערכת, פסיכותרפיסטית ומטפלת זוגית ומשפחתית  מתארת בדבריה את המשברים בחיי הזוגיות.

שאלנו את רונית גלעדי על טיבו של הטיפול הזוגי והאם הוא יכול להעלות בעיות על פני השטח ולמצוא ביחד עם בני הזוג פיתרונות מעשיים לבעיות אלו?

רונית גלעדי מאשרת בדבריה שהדחקה של בעיות אינה פותרת דבר, יותר מזה הדחקת בעיות גורמת לעיתים רבות למעמסה ריגשית הולכת וגוברת המגיעה להתפרצויות שמסכנות את הקשר הזוגי.

זוהי פעילות לבניית תשתית של היכרות מעמיקה בין בני הזוג ברבדי החיים השונים המתאימים לכל משפחה באופן ייחודי. פעילות לשותפות תוך הגדרת אינטרסים משותפים והתמסרות אליהם.

כינון סביבה מזינה לכל אחד מבני הזוג התומכת במקומם.

גיבוש מנגנוני קבלת החלטות והידברות.

זאת, מתוך מטרה לייצר תשתית  משותפת בה יש הנאה, הערכה, קבלה, גמישות מחשבתית, מודעות לתהליכי הסתגלות למצבי חיים וללחצים משתנים תוך הפחתת היריבות, ההתגוננות, רכושנות שיפוטיות כוחניות וכו'. כמו כן, זהירות ממיתוסים ממלכדים הכרוכים בחווית ההורות.

רונית גלעדי מתארת גם את המשפחה בת זמננו ואת מוסד המשפחה הנמצא בשינוי מתמיד ומואץ בעת האחרונה בעקבות שינויים חברתיים וטכנולוגיים משמעותיים. במשפחה הפוסט מודרנית  מגוון  הרכבים של אנשים מכונים משפחה. מבוגרים, מבוגרים וילדים, לפחות אחד מכל קטגוריה, במשק בית אחד או במשקי בית נפרדים. בינהם קשרים ביולוגים, קשרי נישואין, קשרי פונדקאות, קשרי אפוטרופסות, אימוץ אומנה וכיוב'.   משפחות הטרוסקסואליות, יחידניות, חד מיניות, הורות ללא זוגיות, משפחות בגירושין, משפחות מעורבות, פרקי ב' ועוד. אלו בעלות וריאציות שונות ומגוונות במבנה התעסוקה, הפרנסה וחלוקת התפקידים. בכל משפחות נדרשת יכולת הובלת מהלכים אינסטרומנטליים קונקרטיים ונפשיים רגשיים. זאת בהתאם לצרכי כל אחד מבני המשפחה וכל האחרים שלצידו. כמו כן, נדרשת יכולת לקבלת החלטות וטיות כוחניות וכו'.

 

רונית גלעדי - מטפלת זוגית
רונית גלעדי עובדת סוציאלית לסדרי דין
רונית גלעדי מנהלת תחנה לטיפול משפחתי בלשכת הרווחה בתל אביב
רונית גלעדי פקידת סעד לסדרי דין תל אביב
רונית גלעדי עובדת סוציאלית
רונית גלעדי עו"ס